1389/03/03 ساعت 08:13 ب.ظ

عاشقی به در خانة یارش رفت و در زد . معشوق گفت : کیست؟ عاشق گفت:  من هستم.

Buggi Hearts Clip Art

معشوق گفت: برو، هنوز زمان ورود خامان و ناپختگان عشق به این خانه نرسیده است . 

 Buggi Hearts Clip Art

تو خام هستی . باید مدتی در آتش جدایی بسوزی تا پخته شوی، هنوز آمادگی عشق را نداری. عاشق بیچار ه برگشت و یکسال در آتش دوری و جدایی سوخت، پس از یک سال دوباره به در خانة معشوق آمد و با ترس و ادب در زد . مراقب بود تا سخن بی ادبانه ای از دهانش بیرون نیاید . با کمال ادب ایستاد .  

 Buggi Hearts Clip Art

معشوق گفت: کیست در می زند . عاشق گفت : ای دلبر دل ربا، تو خودت هستی . تویی، تو . معشوق در باز کرد و گفت اکنون تو و من یکی شدیم به درون خانه بیا . حالا یک من  بیشتر نیست. دو من در خانة عشق جا نمی شود.
مانند سر نخ که اگر دو شاخه باشد در سوزن نمی رود. 

 Buggi Hearts Clip Art

گفت اکنون چون منی ای من درآ
نیست گنجایی دو من را در سرا 


Buggi Hearts Clip Art

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo